fbpx
x
Мени

5 Чекори за решавање на проблемите на потрошувачите

Потрошувачи, веруваме дека често се чувствувате измамени, беспомошни или дека за своите тешко заработени пари не сте го добиле она што сте го очекувале. Во ова време кога информациите ни се подостапни од кога било, пред да се решите да купувате и да трошите пари за производ или услуга, добро информирајте се! Многу информации за […]

Договори склучени вон деловните простории на трговецот

Кога ќе слушнеме договори склучени вон деловни простории најчесто помислуваме на договорите на далечина. Под продажба на далечина се подразбира нудење на стока или услуга по пат на различни средства на комуникација на потрошувач кои не е непосредно присутен, а кои може телефонски, со уплата или на друг начин да изврши купување. Тука спаѓаат каталошката […]