fbpx
x
Мени

Si të arrihen deri te e-informacione nga vetëqeverisja lokale ?

Disa nga parimet themelore të qeverisjes demokratike në nivel lokal janë të qenët të hapur dhe pjesëmarrja. Qytetarët kanë të drejtë ti marrin të gjitha informatat me karakter publik që i posedojnë institucionet publike. Duke i ndjekur përvojat ndërkombëtare, ku qytetarët kanë një rol qendror në institucione, projekti “Qytetari në rend të parë” ka për […]

I ueb transparencës

Në kuadër të projektit “Qytetari në vend të parë” është bërë analiza e transparencës së ueb faqeve të njësive të vetëqeverisjeve lokale me qëllim që të përcaktohet se sa vetëqeverisjet lokale me transparencë i publikojnë informacionet për qytetarët dhe palët e interesuara.

Politika për barazi gjinore – perceptimi i efikasitetit dhe transparencës

Republika e Maqedonisë kremtoi 20 vjetorin e pavarësisë së saj, e me këtë rast ajo festoi edhe përpjekjet 20 vjeçare për të ndërtuar një shoqëri demokratike dhe të barabartë. Shoqëri në të cilën të gjithë qytetarët janë të barabartë para Kushtetutës dhe ligjeve, në dokumentet e shkruara, por edhe në praktikë, pavarësisht nga përkatësia e […]