fbpx
x
Мени

Религија и толеранција Теренско истражување за степенот на толеранцијата во Ѓорче Петров, Сарај, Чаир и Бутел

Толеранцијата е една од вредностите која што од ден на ден добива важно место во светската агенда, особено во денешно време кога се лиферуваат теории за конфликти помеѓу култури, цивилизации, религии и незнаењата, кога светот се соочува со многудимензионална криза.

Нула толеранција за корупцијата

На 9ти декември 2005 година, Светскиот ден на борбата против корупцијата, претставници на јавниот, политичкиот, приватниот сектор и на граѓанското општество, свечено ја потпишаа Декларацијата „0“ толеранција за корупцијата. Со својот потпис Претседателот на Собранието, Претседателот на Република Македонија, Заменик- Претседателот на Собранието, Претседателот и Заменик- Преседателот на Владата, претседатели на политичките партии, на стопанските […]