fbpx
x
Мени

Дебатирај академски

Оваа публикација е прирачник за Британска парламентарна дебата. Содржина дефинирање на поимот дебата, објаснување на форматот на Британска парламентарна дебата, појаснување на улогите на секој од говорниците. Прирачникот опфаќа и анализа на тези и какви видови на тези постојат, како и објаснување што е аргумент и товар на докажување.

Прирачник за британска парламентарна дебата

Во публикацијата се дава осврт на дебатата како едукативна алатка и академска натпреварувачка дисциплина. Се објаснува форматот на Британска парламентарна дебата, тезите, улогите на говорниците и составување на афирмативни и негативни случаи.