fbpx
x
Мени

Анализа на политиките за претприемништво во Република Македонија за надминување на “ДРУГОСТА” кај Ромите

Во првиот квартал од 2016 година, стапката на невработеност во Република Македонија изнесуваше 24,5%.1 Според податоците на Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ) заклучно со јануари 2016 година, вкупниот број на невработени е 116.601, од кои 5.920 се Роми, а од нив 2.128 се жени Ромки.2 Се претпоставува дека бројката на невработени Роми е […]