fbpx
x
Мени

Работата и функционалноста на студентските парламенти при факултетите на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј”

Публикацијата има за цел збогатување на научната мисла во областа на заштитата на студентските права во нашата земја, развивање на демократските капацитети кај членовите на академската заедница и обезбедување плурализам на студентските претставнички тела во Македонија. Публикацијата содржи анализа на документите за сите парламенти при факултети, а овие документи се извадени од Централниот Регистар на […]