fbpx
x
Мени

Бенефити и трошоци од странските директни инвестиции во технолошко-индустриските развојни зони

Слободните економски зони(СЕЗ) како форми за привлекување инвестиции и како форма за унапредување на економскиот развој, се концепт кој е доста стар, но првата модерна специјална економска зона е основана во 1959 година, во Ирска (Guangwen, 2003), додека значајна популарност овие зони добиваат во деведесеттите кога се проценува дека има околу 500 СЕЗ, чиј број […]

Регионална конференција за парламенарен надзор,врз политиките за конкурентност,државна помош и за привлекување на странски директни инвестиции

Краток извештај за парламентарниот надзор врз политиките за конкурентност,државна помош и за привлекување на странски директни инвестиции во земјите од западен балкан.

Домашните наспроти странските директни инвестиции во Република Македонија:Политики за поддршка и нивните ефекти

Во 2006 година, со доаѓањето на власт на новата десничарска влада, Република Македонија започна агресивна политика на промоција на СДИ. Земјата направи целосна промена од претходната политика на пасивност кон СДИ, во амбициозна политика на промоција на СДИ. Се измени законодавството и институционалната рамка и започна проактивно барање странски инвеститори. Олеснувањата за локација (локациски олеснувања) […]