fbpx
x
Мени

Извештај од истражување:примена на асистивната информатичка технологија во редовните основни училишта во Македонија

Бројни искуства од различни земји во светот покажуваат дека развојот на современата технологија може да се искористи за поттикнување на вклученоста на лицата со попреченост во сите сфери на општеството. Во тој поглед предводи асистивната технологија, чија примена овозможува да се надмине попреченоста и лицето максимално да ги развие своите способности. Асистивната технологија игра се поголема улога во сферата […]