fbpx
x
Мени

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор е советодавно тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор во Република Северна Македонија. Советот ја следи и анализира јавната политика која се однесува и/или влијае на граѓанскиот сектор; иницира донесување на нови или изменување и дополнување на постојните […]

Младите одлучуваат! Развој на локални младински совети

Публикацијата опфаќа прашања од интерес на младите а посебно поврзани со разојвот на локалните младински совети како форма на младинско учество. Публикацијата ги сумира искуствата од развојот на локални младински совети во: Центар, Чаир, Тетово, Липково, Велес, Кратово, Неготино, Битола, Кичево, Струга, Дебар и Делчево, Публикацијата опфаќа и поглавја за механизмите за унапредување на учеството […]