fbpx
x
Мени

Стратешки водич за ефективни стратегии за креирање на работни места вработување и партиципација

Центарот за економски анализи (ЦЕА) во соработка со партнерите Асоцијација за демократски развој на Ромите – Сонце, Здружение за развој на Ромската заедница – Сумнал и Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите – Светла Иднина го спроведуваат проектот „Вработување на млади Роми“ (РЕФ.12- 8413/1), финансиран од програмата на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) […]

Истражување на пазарот на трудот-Младите невработени во Североисточниот плански регион

Североисточниот плански регион е регион кој има најголема стапка на невработеност во Македонија од 44%, што претставува 16 процентни поени повисоко од националниот просек кој во 2014 година изнесувал 28%, а истовремено и најниска стапка навработеност од 30,3%. Истовремено, во истата година, стапката на невработеност во руралниот дел на СИПР е 52,2%, што е речиси […]