fbpx
x
Мени

Мониторинг на трошењата од буџетот на централно ниво

Капиталните трошоци кумулативно до јули 2016 година бележат реализација од 35% од планираниот буџет за 2016 година, и значително под очекуваната рамномерна кумулативнана реализација која би изнесувала 58,3% доколку буџетот би се реализирал рамномерно секој месец. Кумулативно стапката на реализација на ставката – други трансфери до месец јули изнесува 62% и е 4 п.п. над […]

Извештај од проценката на пристап до социјални и здравствени услуги на социјалните семејства од Ромската националност

Проценката на проектот “Пристап до социјални и здравствени услуги на социјалните семејства од ромската националност” претставува дел од активностите кои беа предвидени со проектот “Зголемен пристап до социјални и здравствени сервиси за социјалните семејства од ромската националност“ којшто се имплементираше во периодот од септември до 31. декември 2009 година со поддршка на градот Скопје.