fbpx
x
Мени

Анализа на придобивките и трошоците од воведување на електронски административни услуги

Проектот ,, Поголема партиципација – подобри политики и регулативи ” е поддржан во рамки на програмата Цивика мобилитас, кој се реализира врз основа на договор за акциски грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка ( МЦМС ) и  Центарот за управување со промени (ЦУП) како апликант и Институтот за политики и добро владеење (ЗИП) како ко-апликант.

Невладините организации и судството-активности за надзор, интеракција, соработка, комуникација

Дадените препораки се резултат од проектот „Невладините организации и судството-активности за надзор, интеракција, соработка, комуникација“ спроведен во периодот од јануари 2015 година до март 2016 година со финансиска поддршка од Меѓународниот вишеградски фонд и Министерството за надворешни работи на Република Кореја.