fbpx
x
Мени

Raport nga hulumtimi: Shkollat e mesme në maqedoni dhe teknologjia asistuese

Hulumtimi i nevojave të shkollave të mesme për teknologji informatike asistuese zbatohet për herë të parë në Maqedoni. Mundimet afatgjata të autoriteteve arsimore për krijim të sistemit modern dhe inkluziv arsimor, duke e përfshirë arsimin e mesëm, i sigurojnë parakushtet e nevojshme për zbatimin e teknologjisë asistuese në mësimdhënie.