fbpx
x
Мени

Студија на опсег на различните форми на сексуално насилство во Р.Македонија

Насилството врз жените е присутно во сите култури, региони, земји и општества, а неговите корени лежат во нееднаквата распределба на моќ и нееднаквите можности помеѓу мажите и жените, како и во континуираното дискриминаторско однесување кон жените во сите сфери на општественото живеење. Насилството претставува сериозен општествен проблем и затоа е од суштинско значење да се […]