fbpx
x
Мени

Извештај за сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници 2011

Законот за заштита на правата на пациентите не заживеа. И во 2011 Министерството за здравство не ги исполни сите обврски кои произлегуваат од законот – назначување советници, формирање комисии итн. Иако Министерството за здравство беше задолжено да достави информации за формираните комисии за правата на пациенти, министерството продолжи со нетранспарентноста. Министерството за здравство не ги надмина бариерите за отворање нови центри онаму каде што зависниците од дрога се […]

Извештај за сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници во Република Македониja(2010)

Централен настан во 2010 г. беше донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација (Службен весник на РМ, бр. 50 од 13.04.2010 година). Уште при контроверзната промоција на предлог-зако- нот министерот за труд и социјална политика изјави дека сексуалната ориентација не влегла во законот „од причини што тоа не е во согласност со уставот […]

Годишен извештај за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници

Како резултат на едногодишниот процес на мониторирање, беа документирани 40 случаи во кои се индицираат флагрантни кршења на сексуалните права и здравствените права на припадниците на маргинализираните групи. Документирани се 14 случаи на дискриминација врз КД, 11 случаи на дискриминација врз СР, 1 случај на дискриминација врз ЛГБТ-лицата, 2 случаи на дискриминација на лица кои живеат со ХИВ/СИДА. […]