fbpx
x
Мени

Родовите прашања и социјалната заштита во општина Центар и Гостивар

Социјалната заштита во Република Македонија се заснова на начелото на социјална праведност и солидарност и подразбира дека е достапна и отворена за сите граѓани, жени и мажи, кои имаат потреба од истата. Во спроведувањето родова проценка на локалните политики/програми и буџети за социјална заштита во општините Центар-Скопје и Гостивар, тргнавме од истражувачкото прашање – дали креираните и спроведени локални политики за социјална заштита […]