fbpx
x
Мени

Прирачник со меѓународни стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентираност и на родовиот идентитет

Целта на овој прирачник е да се создаде лесно применлива алатка штоќе им ги доближи меѓународните стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација и на родовиот идентитет на судиите, претставниците на телата за заштита од дискриминација, адвокатите и на активистите за заштита на човековите права. Прирачникот содржи преглед на меѓународни и на […]

Прирачник за младински работници и работнички : Подигање на капацитетите во работата со ЛГБТ + млади

Последните години дојде до значителни промени во начинот на кој се концептуализираат и се дефинираат сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Долго време во западните општества сексуалната ориентација беше дефинирана низ четири клучни компоненти: како биполарна (хомо/хетеросексуално) и еднодимензионална категорија (базирана, пред сè, на сексуалната активност), константна и базирана на искуствата на машката сексуалност.

Анализа на законодавството на Република Македонија во однос на дискриминацијата заснована на сексуална ориентација и родов идентитет

Во дваесеттиот век, по движењето за современите геј-права во 1969 година, општествата започнаа да дебатираат за хомосексуалноста. Правниот и социјалниот статус на лезбијките, геј- мажите, бисексуалците, трансродовите, интерсекс и квир лица (ЛГБТИК) значително се разликува низ светот и продолжува да биде остро оспоруван во политичките и религиозните дискусии на многу места.

Проценка на потребите за градење на капацитети на Комисијата за заштита од дискриминација

Со оглед на фактот дека дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет е широко распространета, а КЗД е една од најпреферираните механизми за заштита од дискриминација заради постојаната стигматизација на ЛГБТИ заедницата потребно е во континуитет да се градат капацитетите на КЗД за да истата обезбеди ефективна и ефикасна заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација […]