fbpx
x
Мени

Vëzhgimi i parimeve të administratës publike në ruajtjen e vlerave të qeverisjes së mirë

Reforma e administratës publike ka rëndësi thelbësore në proceset euro integruese, pasi që administrata publike funksionale e paraqet shtyllën për përparim dhe zhvillim ekonomik të një vendi. • Reforma e administratës publike është pjesë thelbësore nga reformat kyçe gjatë dialogut para aderimit me Bashkimin Evropian. Prandaj, kriteret për zgjerim të BE-së e theksojnë nevojën e […]

Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување

Реформата на јавната администрација има суштинско значење во евроинтегративните процеси, бидејќи функционалната јавна администрација го претставува столбот за напредок и економски развој на една земја. •Реформата на јавната администрација е суштински дел и од клучните реформи при пристапниот дијалог со Европската Унија. Затоа, критериумите за проширување на ЕУ ја истакнуваат потребата на секоја земја да […]

Документ за политики Практики и препораки за добро управување во сферата на јавната администрација

Реформите и модернизацијата на администрацијата се континуиран процес и еден од главните приоритети на Партнерството за пристапување1 кон ЕУ. Во изминатиов период, политичката и институционалната криза што континуираното влијаат врз извршната власт, врз судската и врз законодавната власт, доведоа до суспензија и до поткопување на демократските стандарди во Република Македонија, го урнаа владеењето на правото […]

Testimi ekstern, notimi, sfidat, dhe hapat e ardhshëm: Testim ekstern me çdo kusht?

Vënia në funksion e testimit ekstern për matjen e njouhurive të nxënësve është një ndër reformat më të diskutueshme në sistemin arsimor në Republikën e Maqedonisë për shkak të publicitetit të gjerë dhe ngjarjet në diskursin publik.

Имплементација на меѓународните стандарди за фер и правично судење

Коалицијата ,, Сите за правично судење” е мрежа на 19 организации активни на полето на заштита на човековите права и владеење на правото. Основната мисија на Коалицијата се однесува на почитувањето на човековите права и слободи, особено на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на делување во настојувањето да се зголеми нивното имплементирање, […]

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2015 година

Реформата на казнено – правниот систем во на државата, која се спроведува подолг временски период, ја опфати и реформата на кривичната постапка. Низ годините на примена на претходно важечкиот Закон за кривична постапка, во определен временски период стана јасно дека определени правила или принципи не се веќе ефикасни. Инквизиторниот систем од континентален модел, кој се применуваше […]