fbpx
x
Мени

Речник на термини поврзани со сексуална работа и ЛГБТ

Прашањето кое се наметнува како прва дилема при земањето на ова мало книже во раце, а на чијашто прва страна пишува Речник на термини поврзани со сексуална работа и ЛГБТ, е прашањето за потребата и функционалноста на истото. Јазикот е медиум преку кој човекот влегува во постојана интеракција со светот околу себе, медиум со кој нештата околу нас се стекнуваат со […]

ВОДИЧ ВО ТЕРМИНОЛОГИЈАТА  ЗА РОДОВО БАЗИРАНО  НАСИЛСТВО ЗА НОВИНАРИ И  МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ 

Проектот  на  Националната  мрежа  против  насилство  врз жените  и  семејно  насилство „Насилството  врз  жените  и  медиумите: Унапредување на техниките за известување и медиумска покриеност на случаи на насилство врз жени“,е  имплементиран  со  поддршка  на  програмата  Цивика мобилитас,  проект  на  Швајцарската  агенција  за  развој  и соработка  (СДЦ)  за  поддршка  на граѓанското  општество во  Македонија,  кој  го  спроведуваат  НИРАС  од  Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од  Македонија  и  Шведскиот  институт  за  јавна администрација (СИПУ). Општа цел на проектот е унапредување на соработката на граѓанските  организации  и  медиумите  во  насока  на подигнување  […]