fbpx
x
Мени

Mbrojtja administrative-juridike e qytetarëve dhe të punësuarve në administratën publike : raporti për punën e komisioneve të shkallës së dytë dhe gjukatave administrative

Në lidhje me numrin e qytetarëve dhe subjekteve juridike që kanë dorëzuar njëfarë kërkese administrative në institucionin e caktuar, vlerësohet se në shtet ka afro 100.0001 lëndë për të cilat veprohet në nivel vjetor. Ato janë a.q. lëndë në procedurë administrative për të cilat organet publike vendosin në bazë vjetore dhe për të cilat është […]