fbpx
x
Мени

Прирачник за авторско право и сродни права за електронски медиуми

Радиодифузерите се должни да создаваат и емитуваат програми со уредени авторски права и сродни права – категоричен е Законот за радиодифузната дејност. Според овој закон, основен во уредувањето на дејноста на електронските медиуми, еден од принципите на кои се темелат радио и телевизиските програми e почитување на авторското право и сродните права. Имајќи го предвид […]

Национална стратегија за развој на радиодифузната дејност

Разновиден и конкурентен радиодифузен сектор кој применува нови технологии преку плуралноста на платформите во насока за креирање на платформа за размена на идеи во општеството, а со цел обезбедување слобода во изразувањето и социјална дебата и реализација на културните, информативните и едукативните потреби на разнообразното македонско општество.