fbpx
x
Мени

Искуствата на лицата со попреченост од учеството во изборниот процес во Македонија – Извештај од спроведени фокус групи –

По завршувањето на предвремените парламентарни избори одржани на 11 декември 2016 година, проектниот тим на Отворете ги прозорците спроведе четири фокус групи со лица со различен тип на попреченост: интелектуална попреченост, оштетен слух, оштетен вид и телесна попреченост. Целта на ова мини-истражување беше да се добијат информации за искуствата на лицата со попреченост во врска […]

Годишна анализа за промени во регулативата и саморегулацијата во медиумите во Македонија за 2016 година

Целта на оваа анализа е да обезбеди преглед на промените во законодавството и подзаконските акти, како и иницијативите на граѓанските организации и Европската унија за системски промени во медиумскиот сектор кои се релевантни за процесот на саморегулација во медиумите. Освен тоа, направен е преглед и на иницијативите за подготовка на етичка рамка како водич за […]