fbpx
x
Мени

I ueb transparencës

Në kuadër të projektit “Qytetari në vend të parë” është bërë analiza e transparencës së ueb faqeve të njësive të vetëqeverisjeve lokale me qëllim që të përcaktohet se sa vetëqeverisjet lokale me transparencë i publikojnë informacionet për qytetarët dhe palët e interesuara.

Raport holistik për personat me pengesa në Republikën e Maqedonisë

Raporti holistik në lidhje me të drejtat e njeriut për personat me pengesa në Republikën e Maqedonisë u zbatua në kuadër të projektit “E dëgjoni zërin tonë”, të financuar nga Bashkimi Europian, Zbatues në Republikën e Maqedonisë është Hapni Dritaret në partneritet me Qendrën për orientim në bashkësi nga Beogradi. E njëjta është pjesë nga […]

Vlerësimi i multikulturalizmit në nivel lokal në Republikën e Maqedonisë

Ky raport i vlerësimit është përgatitur për nevojat e projektit “Dallimet janë në modë – Promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal” , i implementuar në kuadër të Programit IPA për mbështetje të Shoqërisë Civile dhe Mediave për vitin 2014 . Projekti realizohet nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike (ADI) nga Gostivari në bashkëpunim me “Odën Ekonomike të Maqedonisë […]