fbpx
x
Мени

Компаративна анализа на најдобри практики за отворени податоци во европската Унија.

Проектот „Граѓанинот на прво место“ го реализира граѓанската организација ,,Центар за управување со промени“ во партнерство со „Центарот за одржлив развој АЛКА“. Проектот е доделен од страна на Европската Делегација преку Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии, во рамки на компонентата за подобрување на вклученоста на граѓанското […]