fbpx
x
Мени

Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенции

Проектот „Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенции“ врши надгледување на директни плаќања од програмата донесена со одлука на Владата на Република Македонија за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година. Проектот „Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенции“ е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, спроведуван од Фондацијата Отворено општество […]

Финален извештај од набљудувањето на работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во периодот 2013 – 2016 година

Во периодот октомври – ноември 2017 година, Рурална коалиција, во рамки на проектот “Отчетност за сработеното со парите на граѓаните – реформа на јавната администрација која тешко се докажува“, како дел од проектот „Граѓанска алијанса за транспарентност – набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации“, на Фондацијата Отворено општество […]

На веб транспарентност

Во рамките на проектот „Граѓанинот на прво место“ беше изработена анализа на транспарентноста на веб страниците на единиците на локалните самоуправи со цел да се утврди колку локалните самоуправи транспарентно објавуваат информации кон граѓаните и заинтересираните страни.

Анализа на придобивките од воведувањето на електронски административни услуги.

Проектот „Поголема партиципација – подобри политики и регулативи“ е поддржан во рамки на програмата Цивика мобилитас, кој се реализира врз основа на Договор за акциски грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Центарот за управување со промени (ЦУП) како апликант и Институтот за политики и добро владеење (ЗИП) како ко-апликант. Општата цел на […]

Насоки за отворени податоци во единиците на локалната самоуправа

Проектот – Граѓанинот на прво место1 се фокусира на подобрувањето на транспарентноста на единиците на локалните самоуправи преку воспоставување стандарди за отворени податоци на локално ниво, со цел по- добро вклучување на граѓаните и граѓанските организации во следењето на работата и донесувањето одлуки од страна на општините. Проектот се спроведува во 8-те урбани центри во […]

Предлог политики за помош на лица со дислексија во Република Македонија

Оваа анализа на политики и предлог мерки за дислексија во Р. Македонија е поттикната од истражувачката сторија посветена на лицата со дислексија, подготвена во рамки на проектот Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права. Сторијата беше објавена во медиумите (Нова ТВ, 21 октомври, 2017) со наслов Образовниот систем не ги препознава децата со […]

Memory Walk – Прирачник за професори

Прирачникот за професори Memory Walk е еден од клучните наставни алатки развиени во рамките на проектот „Хисторија, Историја, Повјест – Поуки за сегашноста“. Проектот е инициран во 2015 година од страна на Куќата Ана Франк, во соработка со локалните партнерски организации од: Хрватска (Хрватска Едукацијска и Развојна Мрежа за Еволуцију Споразумијевања – ХЕРМЕС), Босна и […]

Преглед на добри практики : Скопје, мај 2015 година Примена на асистивната технологија во редовното образование во Македонија и Австрија

Ова истражуваење се однесува на искуствата на 31 редовно основно училиште во Македонија кои применуваат асистивна технологија во наставата. Воведувањето и примената на асистивната технологија беше овозможено во рамките на Проектот за е пристапно образование, спроведуван во периодот февруари 2010 – јуни 2015 година.

Истражување за разбирањето и познавањето на граѓаните на човековите права и механизмите за заштита при нивно прекршување

Овој дел од извештајот содржи опис на методологијата и процедурата користена во спроведувањето на истражувањето. Истражувањето реализирано во рамки на проектот „Зголемување на транспарентноста и подобрување на владеењето на правото преку следење и известување за прекршувањето на човековите права во Република Македонија“, што го спроведува Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, а е […]

Анализа на состојбата со говор на омраза во Република Македонија

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија го спроведе проектот,, Интернет – платформа за мапирање и следење на говорот на омраза во јавниот простор и медиумите ,, . Дел од активностите на овој проект што Хелсиншкиот комитет треба да ги спроведе се однесуваат на набљудување, бележење и известување за говор на омраза во јавниот […]

1 2 3