fbpx
x
Мени

Инфотека: Правна област

Не е потребно да сте правник или да консултирате адвокат за секој договор што сакате да го склучите.Ако имате деловна способност (определена возраст во РМ 18 години,  и сте ментално здрави и способни за расудување) не е потребно ништо друго, освен уште една страна за да склучите договор. Но, секако е добра идеја да се […]

Договори склучени вон деловните простории на трговецот

Кога ќе слушнеме договори склучени вон деловни простории најчесто помислуваме на договорите на далечина. Под продажба на далечина се подразбира нудење на стока или услуга по пат на различни средства на комуникација на потрошувач кои не е непосредно присутен, а кои може телефонски, со уплата или на друг начин да изврши купување. Тука спаѓаат каталошката […]