fbpx
x
Мени

Студија за значаењето на приватните трансфери од лицата што работат во Авганистан и Ирак за Куманово и Тетово

Високата невработеност и ниските плати во Македонија, ги принудуваат многуМакедонци да бараат работа  во странство, дури и во високо ризичните воени подрачја како што се Авганистан и Ирак. Во Студијата за детерминантите и трендовите за приватните трансфери кон Македонија, што ја изработи ЦЕА во 2008 година многу прецизно е предвидено дека од година во година […]