fbpx
x
Мени

Сведителство : ХИВ превенција меѓу мажи кои имаат секс со мажи (МСМ)

Ова свидетелство е едно од повеќето извештаи подготвени од страна на Меѓународната федерација за  планирано родителство (МФПР,) во соработка со Глобалниот форум за МСМ и ХИВ (МСМГФ) и Фондот за Население при Обединетите нации (УНФПА). Геј мажите и другите мажи кои имаат секс со мажи се  непропорционално погодени од ХИВ.

Политиките и практиките за примарна превенција и рана детекција на цервикален канцер во Македонија

Во светот, ракот на грлото на матката е еден од најприоритетните јавно- здравствени прашања. Ефектите од неговата рана превенција и соодветен третман има влијание на севкупното здравје и животот на жената, но и благосостојбата на нејзините деца, фамилијата и заедницата воопшто.