fbpx
x
Мени

Судска ефикасност во справувањето со корупцијата во Република Македонија

Проектот „Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија“ веќе трета година по ред се спроведува низ судовите на Република Македонија.1 Неговата реализација се базира на набљудување на определен број коруптивни предмети низ основните судови, врз основа на што се извлекуваат заклучоци за ефикасноста на надлежните органи во борбата против […]

Водич за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекцијата на трудот

Водичот за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекција на трудот има за цел да ги запознае претставнииците на граѓанските организации на јасен начин со овластувањата и надлежностите на инспекторите на трудот, предметот на надзор како и документацијата која што мора да ја поседува организацијата и да ја приложи по […]