fbpx
x
Мени

Бајка или реалност?! Бесплатната правна помош во Република Македонија

Публикацијата што е пред вас, насловена како „Бајка или реалност!? Бесплатната правна помош во Република Македонија“ содржи анализа од примената на Законот за бесплатна правна помош во Република Македонија во 2011 година. Анализата е резултат на континуираната работа на Македонското здружение на младите правници (МЗМП) и на Правната програма на Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) на проектот „Следење на […]

Анализа: Достапноста и пристапот до бесплатна правна помош за лицата баратели на азил во Република Македонија

Во 2015 година беше регистриран најголемиот број на бегалци и мигранти кои влегле во Европа, достигнувајќи еден милион пред крајот на декември. Регионот на Западен Балкан остана еден од главните мигрантски рути кон земјите од Европската Унија. За време од една година, бројот на новопристигнати баратели на азил кои влегле во Република Македонија, како дел од зголеменото движење на луѓе во мешаните миграциски […]