fbpx
x
Мени

Нема Правда,Нема!

Пристап на жените до правда – Анализа

Анализата пред Вас е резултат на истражувањето што го направи Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници во рамки на акцискиот грант „Пристап на жените до правда“ поддржан од Цивика Мобилитас, и се однесува на согледување на бариерите кои го попречуваат пристапот на жените до правда. Подобрување на […]

Тестирање ситуација- метод за докажување дискриминација

Администрирањето на правдата преку антидискриминациското право, како во националните законодавства, така и во рамки на правниот супранационален систем на Европската унија (ЕУ), се темели на неколку основи: првично потенцирајќи ја Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) и придржувањето кон неа од страна на сите држави-членки на Европската унија и од страна на државите-членки на Советот […]

Под лупа – извештај од анализите на 12 правосилни кривични предмети

Транспаренси интернешнал – Македонија во соработка со здружението „Зелена лупа“ ја спроведува граѓанската акција „СИТЕ ЗАЕДНО ПО ПАТОТ ДО ПРАВДАТА“, која е поддржана преку програмата за развој на граѓанското општество на „ЦИВИКА МОБИЛИТАС“. Во текот на проектот, врз основа на 12 правосилно завршени судски предмети од областа на кривичното право, направена е анализа на можностите […]

Информативна брошура за цели за одржлив развој-Преточување на член 16.3 на национално ниво

ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ (SDGs) претставуваат глобален повик за акција за да се стави крај на екстремната сиромаштија, да се обезбеди одржлива иднина и развој на нашата планета и да се овозможи сите луѓе да уживаат еднакво во мир, правда и просперитет. Целите за одржлив развој претставуваат продолжување на постигнувањата на Милениумските развојни цели на […]

Мислење на Институтот за европска политика за Нацрт-стратегијата за реформа на правосудниот сектор

Институтот за европска политика (ЕПИ) на 11 август 2017 година испрати мислење до работната група во Министерството за правда, надлежна за ревидирање на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор, во врска со Нацрт-стратегијата за правосудниот сектор. Во согласност со структурата на Нацрт-стратегијата, ЕПИ во одделните области внесе анализа на состојбата и наоди, како и конкретни […]

Правдата во Република Македонија низ призмата на Стратегијата на ЈИЕ 2020

Во овој документ се сумирани наодите од шестмесечниот проект на следење на спроведувањето на Стратегијата ЈИЕ 2020 „Следење на владеењето во областа на правдата (JuDGMeNT)“ во периодот јули – декември 2016 година во Република Македонија. Проектот иницираше структурно следење на спроведувањето на овој аспект на Стратегијата, преку вклученост на граѓанските организации и унапредена јавна дебата […]

Подобрување на ефикасноста и компетентноста: Преглед на квалитетот,ефикасноста и компетентноста на судиите и судовите

”Стратегијата за Југоисточна Европа 2020: Работни места и европска перспектива” цели кон подобрување на условите за живеење во регионот и враќање на фокус кон прашањата за конкурентноста и развојот.Стратегијата беше донесена во 2013 година,а процесот на развивање, усвојување и примена на истата го координира Регионалниот совет за соработка (РСС). Токму зајакнувањето на регионалната соработка е […]