fbpx
x
Мени

Казненопоправен одговор на организираниот криминал

Во насока на спречување на организираниот криминал, пред се на трговијата со луѓе како една од најсериозните облици на злоупотреба на основните човекови права, во Република Македонија, во изминатите неколку години засилено беа преземани активности од страна на различни институции и организации во различни сфери на делување.

Водич низ претходната кривична постапка

Водичот содржи опис на правната уреденост на претходната кривична постапка, како една од фазите низ кои се спроведува кривичната постапка. Водичот има за цел на јасен начин да ги запознае претставниците на граѓанските организации со карактеристиките на предистражната и истражната постапка, разликите меѓу нив, овластувањата на јавното обвинителство и полицијата, како и со гаранциите за […]