fbpx
x
Мени

Анализа на пазарот на труд-Побарувачка на работна сила во Североисточен планински регион

Североисточниот плански регион е регион кој има најголема стапка на невработеност во Македонија од 44%, што претставува 16 процентни поени повисоко од националниот просек, кој во 2014 година изнесувал 28%, а истовремено и најниска стапка на вработеност од 30,3%. Во истата година, стапката на невработеност во ру- ралниот дел на СИПР е 52,2%, што претставува […]