fbpx
x
Мени

Фактори кои влијаат на употребата на контрацепција во Република Македонија

За подобро да се разбере ниското ниво на употребата заедници, фармацевти, раководители во здравствени на контрацепцијата во Република Македонија, Х.Е.Р.А. – институции и донесувачи на одлуки. Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување Истражувањето беше дел од регионалната студија во 2011 година спроведе квалитативно истражување за спроведена во седум земји со среден приход во бихевиојоралните и […]