fbpx
x
Мени

Преглед на политиките за претприемништво во Македонија:Со посебен осврт кон Ромите

Во теоријата “претприемништвото” и “претприемачот” како термин не се унифицирано дефинирани, и можат  да се најдат повеќе дефиниции за претприемништво. Според дефиницијата која ја користи Меѓународната организација на трудот (ILO), “Претприемништвото претставува признавање на можноста да се создаде вредност, како и процесот на искористување на оваа можност, без разлика дали се работи за формирање на […]