fbpx
x
Мени

Çfarë duan të dinë qytetarët nga pushteti lokal?

Pjesëmarrja e qytetarëve në krijimin e politikës lokale dhe mundësia të ndikojnë në formimin dhe përmirësimin e vendimeve që kanë drejtpërdrejt ndikim në cilësinë e jetës në komunitetin lokal, janë parakushte thelbësore për qeverisjen demokratike në nivel lokal. Që të mund të marrin pjesë me iniciativat dhe propozimet e veta qytetarët duhet lirshëm të hyjnë […]

Kush punëson Komuna ose partia?

Administrata publike e ngarkuar e dëmton kryerjen e  politikës, hartimin e politikave dhe dobëson ekonominë kombëtare.