fbpx
x
Мени

Одржливост на пензискиот фонд на Република Македонија

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување (ФПИОМ) бележи се поголеми тековни дефицити како последица на раст на трошоците за пензии наспроти пониските приходи од придонеси од осигурениците. Да се одржи релативното ниво на животниот стандард на пензионерите, при растот на бројот на пензионерите, намалување на младото население, бавниот раст на вработеноста и ниските плати во […]