fbpx
x
Мени

Политиките на пазарот на труд и сиромаштијата во Македонија

Половина декада земјите во светот се справуваат со последиците од глобалната економска криза и од неретко контрапродуктивните економски политики применети за време на кризата, кои придонесоа за дополнителни негативни ефекти врз дел од економиите и нивно пролонгирано закрепнување.

Анализа за бариери за активно вклучување на жените од ранливите категории на пазарот на труд

Целта на проектот e да промовира економско зајкнување на жените на локално ниво како фактор за подобрување на родовата еднаквост. Преку специфичните цели на проектот ќе се настојува: да се утврдат главните фактори кои негативно влијаат на ниското учество на пазарот на трудот на жените од ранливите категории; да се олесни пристапот на жените од ранливите категории на пазарот […]

Nurturing social enterprises in active labour market policies framework for inclusive local growth in Macedonia

The paper brings together evidence on social enterprises in active labour market policies in Macedonia on the one hand, and Austrian best practices and European Union policy initiatives on the other hand, in order to provide input to the discussion on an enabling policy framework for this sector for inclusive local growth in Macedonia.