fbpx
x
Мени

Закони и пракса во финансирањето на политичките партии

Република Македонија е мала континентална земја на балканот чии соседи се Грција, Бугарија, Србија, Косово и Албанија со население од 2.050.671 луѓе од кои 1.821.122 се гласачи.Според пописот од 2002 етничките групи се 65,2% Македонци, 24,2% Албанци, 3,9% Турци, 2,7% Роми, 4,0% други и неопределени.Република Македонија се стекнува со независност од 1991 година по отцепувањето од […]

Како да профункционира системот на спреги и кочници во Република Македонија

Во парламентарната демократија, одлуките се носат со мнозинство. Владејачкото мнозинство има мандат од 4 години за да ја понесе одговорноста за донесените одлуки пред судот на граѓаните. Во повеќето случаи, донесените одлуки може да бидат повлечени и државата да заземе поинаков курс со новото парламентарно мнозинство. Некои одлуки може да се сменат, некои може да се надополнат. Одлуките, пак, […]