fbpx
x
Мени

Работата и функционалноста на студентските парламенти при факултетите на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј”

Публикацијата има за цел збогатување на научната мисла во областа на заштитата на студентските права во нашата земја, развивање на демократските капацитети кај членовите на академската заедница и обезбедување плурализам на студентските претставнички тела во Македонија. Публикацијата содржи анализа на документите за сите парламенти при факултети, а овие документи се извадени од Централниот Регистар на […]

Како да профункционира системот на спреги и кочници во Република Македонија

Во парламентарната демократија, одлуките се носат со мнозинство. Владејачкото мнозинство има мандат од 4 години за да ја понесе одговорноста за донесените одлуки пред судот на граѓаните. Во повеќето случаи, донесените одлуки може да бидат повлечени и државата да заземе поинаков курс со новото парламентарно мнозинство. Некои одлуки може да се сменат, некои може да се надополнат. Одлуките, пак, […]