fbpx
x
Мени

Со поголема отвореност и отчетност – кон проактивно граѓанство

Идејата на овој проект е да се изработат анализи и препораки кои ќе придонесат за јакнење на свеста за потребата од транспарентност и отчетност на општините и граѓанско учество на локално ниво, во насока на промовирање и создавање на услови за примена на принципите за добро владеење и поддршка на процесот на децентрализација. Отвореноста на […]

Me transparencë dhe llogaridhënie më të madhe të komunave – drejt qytetarisë proaktive

Идејата на овој проект е да се изработат анализи и препораки кои ќе придонесат за јакнење на свеста за потребата од транспарентност и отчетност на општините и граѓанско учество на локално ниво, во насока на промовирање и создавање на услови за примена на принципите за добро владеење и поддршка на процесот на децентрализација. Отвореноста на […]

Како да го унапредиме просторот за делување на граѓанските организации

Трендот на стеснување на просторот за делување на граѓанските организации на глобално ниво, за жал, не го заобиколи ниту Балканскиот регион: само во 2016 година просторот за ефективно делување на граѓанските организации во Западен Балкан и Турција е значително ограничен, со голем број на инциденти и случаи на кршење на правата кои се регистрирани во […]

Реформи на јавна администрација во програмите на политичките партии

Модерните демократии ја подразбираат јавната администрација првенствено како сервис на граѓаните и на јавноста, а не како средство на моќ на Партијата и на државата. Основната улогата на администрацијата се подразбира и се изведува врз основа на принципите врз кои таа треба да функционира како што се транспарентност, јавност, отчетност, јавна контрола на администрацијата како […]