fbpx
x
Мени

Едукативно видео 3: Осигурувањето како форма на заштита од ризици

Ова едукативно видео е трето во серијалот едукативни видеа изработени во рамки на Проектот „Финансиска едукација за паметни одлуки“, поддржан од програмата Цивика Мобилитас. Видеото има за цел да ја поттикне свеста кај пошироката јавност во врска со значајноста на осигурувањето како форма на заштита од ризици, но и да помогне во надминување на недовербата […]

Водич низ законот за заштита на правата на пациентите

Со Законот за заштита на правата на пациентите („Сл.весник на РМ“ бр.82/2008 и 12/2009) се уредува заштитата на правата на пациентите во користењето на здравствената заштита, правата и обврските на пациентите, должностите на здравствените установи и здравствените работници и соработници, општините и Фондот за здравствено осигурување во заштитата на правата на пациентите, постапката за заштита […]