fbpx
x
Мени

документарен филм

Краток документарен филм за 25 годишната работа и активизам на Организација на жените на општина Свети Николе изработен од волонтерите во организацијата.

Ефикасноста на судовите при справување со феноменот организиран криминал 2005/2006/2007

Појавата и развојот на трговијата со луѓе, како едно од најгрубите прекршувања на човековите права во време на ваква модернизација, технологија, наука и развој на човечкото општество, претставува дамка во историјата на човештвото и, пред се, тест пред кој се исправаат институциите на системот, организациите, граѓаните во светот.

„Невладините организации и судството – активности за надзор, интеракција, соработка, комуникација”

Република Македонија е мала земја на југоисточниот крај на Европа. Земја со парламентарна демократија која се здоби со независност од поранешната Југославија во 1991 година. Земјата има 27 основни судови, 4 апелациски судови и еден Врховен суд. Административните прашања се решаваат од административните судови, додека уставните и законските прашања ги решава Уставниот суд.

Водич низ претходната кривична постапка

Водичот содржи опис на правната уреденост на претходната кривична постапка, како една од фазите низ кои се спроведува кривичната постапка. Водичот има за цел на јасен начин да ги запознае претставниците на граѓанските организации со карактеристиките на предистражната и истражната постапка, разликите меѓу нив, овластувањата на јавното обвинителство и полицијата, како и со гаранциите за […]