fbpx
x
Мени

Методологија за распределба на средствата за здруженија и фондации од општинските буџетивата за здруженија и фондации од општинските буџети

Оваа публикација ги содржи резултатите од спроведените работилници за развивање на методологии за распределба на средствата од буџетската стапка-Трансфер до НВО од општинските буџети за поддршка на здруженијата во 8 (осум) општини во Република Македонија:Струмица, Чешино-Облешево ,Кичево, Пласница, Дебар, Центар Жупа,Битола и Новаци.

Анализа на практиките за распределба на средства за здруженијата од општинските буџети во регионите Штип, Кичево, Дебар и Битола

Овој документ ги содржи резултатите од истражувањето за распределбата и искористеноста на средствата за здруженијата од општините од буџетската ставка – Трансфер до НВО од општинските буџети за 2012 и 2013 година во 15 општини во Република Македонија: Штип, Карбинци, Кочани, Чешиново – Облешево, Кичево (заедно со придадените општини Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица), Пласница, Македонски Брод, Дебар, Маврово – […]