fbpx
x
Мени

За основите на етиката на св. Климент Охридски

Во пресрет на празникот „св. Климент Охридски“ Филозофското друштво на Македонија организираше пригодно предавање на д-р Дејан Донев (вонреден професор на Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет), насловено: „За основите на етиката на св. Климент Охридски“. Настанот на отворањето беше збогатен со настап на ученици од ООУ „Љубен Лапе“ преку изведба на „Кирилица“ од Влатко […]

Предлог политики за помош на лица со дислексија во Република Македонија

Оваа анализа на политики и предлог мерки за дислексија во Р. Македонија е поттикната од истражувачката сторија посветена на лицата со дислексија, подготвена во рамки на проектот Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права. Сторијата беше објавена во медиумите (Нова ТВ, 21 октомври, 2017) со наслов Образовниот систем не ги препознава децата со […]

Анализа на студентско организирање и учество во Македонија

Публикацијата е анализа на документите на петте државни универзитето во Македонија за да се утврди степенот на студентско учество во телата на универзитетите. Во склоп на истражувањето е направен осврт на европските практики и искуства за уредувањето на улогата на студентските претставнички тела како и анализа на моменталната ситуација во високото образование и правната рамка […]

Корупција во високо образование, Анализа со посебен осврт на работата на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје

Оваа публикација е анализа на корупцијата во високото образование со посебен осврт на работата на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“. Анализата се состои од обработка на видовите корупција во високо образование, како и обработка на прашања добиени од одговори на барања за пристап до информации од слободен карактер до државните институции кои се надлежни за […]

Отплеткување на дебатата: Олабавување на тензијата помеѓу неформалното и формалното образование

Публикацијата ги содржи резултатите од истражување за тоа како дебатата влијае врз средношколците кои ја практикуваат како дел од неформалното образование. Истражувањето е спроведено во 4 земји од регионот – Словенија, Хрватска, Романија и Македонија.

Анализа на документи и на политики на универзитетот ,, Св. Кирил и Методиј” во Скопје за степенот на

Публикацијата содржи анализа на теренско истражување кое имаше за цел да ја испита перцепцијата на студентите за зачестстеноста и облиците на дискриминација кои ги искусуваат за време на своите студии, како и степенот на информираност, особено во поглед на мерки на заштита кои им се располагање на студентите доколку се соочат со кршење на нивните […]

Пакет за прва помош – Студентски прирачник за истажување на корупцијата во високото образование

Публикацијата Пакет за прва помош – Студентски прирачник за истажување на корупцијата во високото образование е водич за студентските организации, невладините организации,студентските активисти и сите оние кои се заинтересирани за проблемите во високото образование и таа образложува различни методи за истражување и мониторинг на високото образование.

Учиме право – Учебник за граѓански и политички слободи и права

Учебникот за граѓански и политички слободи и права претставува плод на желбата и посветеноста на предавачите од програмата Учиме право да ги доближат правото и демократските вредности поблиску до младите. Учебникот е наменет за сите оние кои сакаат повеќе да се запознаат со принципот на владеење на правото, основните човекови слободи и права и како […]

ЕКТС – Реалност или илузија во високото образование анализа преку алатката пристап до информации од јавен карактер

Во оваа публикација е објаснето правото за пристап на информации од слободен карактер а анализата е направена преку користење на ова право. Се дава осврт на Болоњската декларација во Македонија, студентски права, факултетска администрација, студентска мобилност и мобилност на наставни кадри. Автори: Лазар Поп Иванов, Ѓорѓи Велковски Работен тим: Бојана Низамовска, Мартин Алексовски, Бојан Јовчевски […]

Препораки за нов модел на студентско организирање во рамки на Законот за високо образование

Во текот на октомври – ноември 2017 година МОФ спроведе 4 консултации за нов модел на студентско организирање на 4 универзитети. Активностите се финансирани и се спроведуваат во партнерство со Фондацијата Отворено општество – Македонија.

1 2 3