fbpx
x
Мени

Прирачник за слободата на изразување: правни аспекти

Прирачников што е пред вас претставува средство кое треба да им послужи на читателите, поточно на студентите по новинарство, на невладините организации, како и на професионалните новинари, кои, со негова помош имаат можност да се запознаат со правните стандарди на слободата на изразување. До- полнително, прирачников треба да биде употребуван како алатка во рамки на […]

Прирачник за истражувачко новинарство и пристап до информации

Истражувачкото новинарство во современите демократии е од клучно значење за остварувањето на улогата на медиумите, а воедно е и чувар на јавноста и заштитник на човековите права. Најважната задача на новинарите во демократските општества е да ги заштитуваат интересите на граѓаните. За да ја остварат оваа задача новинарите откриваат злоупотреби на власта и на моќта […]

Одржливоста на медиумите во дигиталното опкружување

Појавата на интернетот во почетокот на 90-тите години од минатиот век предизвика тектонски потреси и поместувања на медиумската сцена и на медиумскиот пазар. Глобалната мрежа, особено во својата Web 2.0 фаза, а во содејство со другите дигитални платформи, освен што го разби монополот врз известувањето и информирањето на јавноста на традиционалните медиуми, го разби и нивниот монопол врз трошењето на рекламните […]

Прирачник за новинарство засновано на податоци

Што е новинарството засновано на податоци? Какви се неговите можности и потенцијали? Кои се ограничувањата со кои се соочува? Од каде потекнува? Во ова поглавје ќе видиме што е дата-новинарството и какво значење може да има тоа за новинските организации. Пол Бредшо од Градскиот универзитет на Бирмингем и Мирко Лоренц од „Дојче веле“ даваат краток […]

Прирачник за слобода на изразување правни аспекти

Прирачников што е пред вас претставува средство кое треба да им послужи на читателите, поточно на студентите по новинарство, на невладините организации, како и на професионалните новинари, кои, со негова помош имаат можност да се запознаат со правните стандарди на слободата на изразување. До- полнително, прирачников треба да биде употребуван како алатка во рамки на обуките на […]

Социо-економската положба на новинарите во Источна Македонија

Податоците презентирани во оваа брошура се резултат на новинарско истражување кое во себе интегрира новинарски и академски методи со цел да дојде до заклучоци за состојбата на новинарите во источниот дел на Македонија. Истражувањето беше фокусирано на новинарите и нивниот финансиски аспект, на почитувањето на работните односи во медиумите во Источна Македонија и условите во […]

Прирачникот за јавниот интерес во новинарството

„Прирачникот за јавниот интерес во новинарството“ ги сублимира општоприфатените вредности, принципи, стандарди и практики во новинарската професија. Базиран на етичките новинарски кодекси, на домашната и странската медиумска регулатива и политиките за работа во највлијателните информативни куќи во светот, прирачникот дава јасни критериуми за утврдување на јавниот интерес во вестите. Освен 10-те основни принципи во новинарството, […]