fbpx
x
Мени

Вработување на млади Роми

Во четвртиот квартал од 2016 година стапката на невработеност на ниво на Република Македонија изнесувала 23,1%5 (1.679.290 вкупно работоспособно население, од кои 950.255 активно население, и 219.148 невработени). На крајот од месец февруари 20176 година,вкупниот број на невработени изнесува 105.416  лица, од кои 6.361 (6 %) се од ромска националност, а од нив 2.411 (38%) […]

Анализа на политиките за претприемништво во Република Македонија за надминување на “ДРУГОСТА” кај Ромите

Во првиот квартал од 2016 година, стапката на невработеност во Република Македонија изнесуваше 24,5%.1 Според податоците на Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ) заклучно со јануари 2016 година, вкупниот број на невработени е 116.601, од кои 5.920 се Роми, а од нив 2.128 се жени Ромки.2 Се претпоставува дека бројката на невработени Роми е […]