fbpx
x
Мени

Analizë krahasuese e praktikave më të mira për të dhënat e hapura në bashkimin evropian

Projekti “Qytetari në rend të parë” e realizoi organizata qytetare “Qendra për menaxhim me ndryshime” në partneritet me “Qendrën për zhvillim të qëndrueshëm ALKA”. Projekti është mbështetur nga ana e Delegacionit të Bashkimit Evropian përmes Sektorit për financim qendror dhe lidhjen e marrëveshjeve (CFCD) në suaza të Ministrisë së Financave, në kuadër të komponentit për […]