fbpx
x
Мени

Aнализа на усогласеноста на законодавството на Р. Македонија со Конвенцијата на советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство

Анализата е изработена во рамките на проектот „Со здружени напори – кон нови европски стандарди за заштита на жените од родово базирано насилство“ (Coordinated efforts – Toward new European standards in protection of women from gender based violence) финансиран од Европската унија. Носител на проектот е невладината организација Автономен женски центар од Србија во партнерство со следните невладини организации: […]