fbpx
x
Мени

Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи за периодот 2018- 2022 година општина Кривогаштани

Основа за изработка на Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи на општина Кривогаштани, претставува Националната стратегија за социјална заштита и препораките дадени од г-н Каи Леинсенриг, експерт од Центарот за социјални политики за благосостојба и истражувања од Виена, Австрија. Стратегијата е адаптирана на конкретна состојба на локално ниво, насочена кон конкретни реформски барања и […]